Petitie - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud

Petitie

Meer sociale huurwoningen in Hoorn
Wij willen meer sociale huurwoningen in Hoorn.

Iedereen kent wel mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning, misschien bent u zelf op zoek, 1 van uw kinderen of een goede bekende.
De mensen die hiernaar op zoek zijn kunnen zich de meeste koopwoningen niet veroorloven en zijn dus aangewezen op een sociale huurwoning, zelfs als zij een woning zouden willen huren met een middenhuur komen ze hier meestal niet voor in aanmerking op basis van de inkomenseis welke er aan de verhuurders van deze woningen wordt gesteld.

We weten dan ook allemaal dat de wachtlijsten gigantisch zijn, in Hoorn is dat gemiddeld rond de 7 tot 9 jaar.
Jongeren blijven gedwongen bij hun ouders wonen.
Een moeder met jonge kinderen komt na de scheiding niet direkt in aanmerking voor een huurwoning en komt op straat, de kinderbescherming wordt ingeschakeld en de kinderen worden bij haar weggehaald, dat is het gevolg van het tekort aan woningen.
Senioren welke naar een kleinere woning willen omdat ze de grote woning (vaak met tuin) niet meer kunnen onderhouden doen, met als gevolg dat er een groter beroep wordt gedaan op de WMO voor ondersteuning ( denk daarbij bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp).
Tuinen welke zij niet meer kunnen onderhouden leiden tot ergenis bij buren, hier kan dan wel een beroep gedaan worden op Wonen Plus, maar de bijdrage welke hiervoor betaald moet worden is ook niet door iedereen op te brengen.

De gemeente Hoorn hanteert nu een verdeelsleutel van 30% goedkoop, 30% middelduur en 40% duur bij nieuwbouwprojecten
De 30% goedkoop kan bestaan uit "goedkope" koopwoningen (€ 200.000,=) en/of sociale huurwoningen.

Ruim 39 % van de huishoudens in Hoorn hebben een inkomen onder de € 40.000,= per jaar, hier zijn woningzoekenden welke nog geen zelfstandige woonruimte hebben niet in meegeteld.
Deze huishoudens komen niet in aanmerking voor de "zogenaamd" goedkope koopwoningen, want daar is een hoger inkomen voor vereist, zij zijn dus aangewezen op een sociale huurwoning.

Met de huidige verdeling welke door de gemeente Hoorn gehanteerd wordt, is de gemeente vrij om bij de 30% goedkoop alleen te kiezen voor "goedkope" koopwoningen.
Wij willen dat de verdeelsleutel meer een afspiegeling wordt van de bevolking in Hoorn, dat betekent dus dat elk nieuwbouwproject minimaal 30 % uit sociale huurwoningen bestaat.

Met de petitie vragen wij hier aandacht voor.

Indien u ook vind dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, volg dan deze link om de petitie te ondertekenen.
Deel de petitie met vrienden, kennissen, familie, buren, etc., hoe meer mensen de petitie tekenen hoe meer kans op succes.

De petitie willen wij op 1 maart 2022 aanbieden aan de Gemeenteraad van Hoorn.


VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud