ALV agenda - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud

ALV agenda

Voorlopige Agenda ALV 22 mei 2023

Opening door de voorzitter
Mededelingen/ingekomen stukken
Programma regisseur Kersenboogerd
Vaststellen van de volgende stukken:
  • Notulen ALV 28-11-2022
  • Jaarverslag 2022
  • Financieel verslag 2022
  • Huishoudelijk reglement VH de Boog
  • Reglement adviescommissie
  • Beleidsplan 2023
Leefbaarheidsfonds
Benoemen nieuwe kascommissie
Rondvraag
Afsluiting met een hapje en een drankje
Meldt u uiterlijk 22 april 2023 aan voor de ALV via het aanmeldformulier wat u via deze link kunt vinden: ALV-Aanmeldformulier

Wij zetten ons volop in voor huurders en kunnen daar de hulp en de input van de huurders goed bij gebruiken.
Huurders kunnen hun input op verschillende manieren aan ons kwijt, 1 daarvan is om de ALV te bezoeken en daar uw input te geven.
Tijdens een ALV krijgt u ook veel informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 | e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud